Relacje inwestorskie

notowania_online

Notowania online

z dnia:

Kurs aktualny:

--.-- PLN

Kurs poprzedni:

--.-- PLN

Cena najwyższa:

--.-- PLN

Obrót (tys. zł):

--.-- PLN

Zmiana:

--.--%

Cena najniższa:

--.-- PLN

Dane z tego dnia nie znajdują się w archiwum. Wyświetlono dane z dnia .

Uwaga: Dane giełdowe są opóźnione o ok. 15 minut

akcjonariat

Akcjonariat

Główni Posiadacze Akcji (wg informacji posiadanych przez Spółkę)

Nazwa Liczba akcji % udział w liczbie głosów na WZA
Aviva OFE Aviva Santander (rejestracja na WZA 14.06.2019) 3 787 000 14,09 %
NATIONALE-NEDERLANDEN OFE (rejestracja na WZA 14.06.2019) 3 140 000 11,68 %
Marek Łęcki (rejestracja na WZA 14.06.2019) 2 967 900 11,04 %
OFE PZU "Złota Jesień" (informacja z 16.10.2018) 2 703 052 10,06 %

Kalendarium wydarzeń

  • 19.03.2019 Raport Jednostkowy i Raport Skonsolidowany za rok 2018
  • 30.04.2019 Termin składania ofert na badanie sprawozdań 
  • 14.05.2019 Raport Rozszerzony za I kwartał 2019 r.
  • 14.06.2019 WZA Sanok RC S.A.
  • 27.08.2019 Raport Rozszerzony za I półrocze 2019 r.
  • 12.11.2019 Raport Rozszerzony za III kwartał 2019 r.

 

 

sanok_ikona_raporty_sprawozdania Raporty i sprawozdania

sanok_ikona_raport_biezacy Raporty bieżące

Pokaż wszystkie raporty

sanok_ikona_pozostale_raporty Pozostałe raporty

sanok_ikona_raport_biezacy Informacje finansowe

sanok_ikona_lad_korporacyjny

Ład korporacyjny

sanok_ikona_raport_biezacy

Rozporządzenie MAR (Notyfikowanie transakcji)

W związku z wejściem w życie od dnia 3 lipca 2016 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) osoby blisko związane z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. zobowiązane są do powiadamiania Spółki i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Sanok Rubber Company S.A.

Procedura notyfikacji:

Wzór powiadomienia Sanok RC S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych transakcjach:

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać pocztą elektroniczną do Sanok Rubber Company S.A. na adres:

oraz do Komisji Nadzoru Finansowego na adres:

kontakt_relacje_inwestorskie

Kontakt / Relacje inwestorskie

lub wypełnij formularz kontaktowy:

Kontakt bezpośredni

T: +48 13 46 54 444

F: +48 13 46 54 455

  1. gielda.png [9 KB]
  2. komisja.png [10 KB]
  3. seg.png [6 KB]

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 Sanok Rubber Company S.A.

Polityka Prywatności