Relacje inwestorskie

notowania_online

Notowania online

z dnia:

Kurs aktualny:

--.-- PLN

Kurs poprzedni:

--.-- PLN

Cena najwyższa:

--.-- PLN

Obrót (tys. zł):

--.-- PLN

Zmiana:

--.--%

Cena najniższa:

--.-- PLN

Dane z tego dnia nie znajdują się w archiwum. Wyświetlono dane z dnia .

Uwaga: Dane giełdowe są opóźnione o ok. 15 minut

akcjonariat

Akcjonariat

Główni Posiadacze Akcji (wg informacji posiadanych przez Spółkę)

Nazwa Liczba akcji % udział w liczbie głosów na WZA
Allianz Polska OFE – zarządzany przez PTE Allianz Polska SA (rejestracja na NWZ 14.11.2023) 4 141 421 15,41 %
Marek Łęcki (rejestracja na NWZ 14.11.2023) 2 967 900 11,04%
NATIONALE-NEDERLANDEN OFE (rejestracja na NWZ 14.11.2023) 2 775 832 10,33 %
OFE PZU "Złota Jesień" (rejestracja na NWZ 14.11.2023) 2 703 052 10,06 %
Generali OFE (rejestracja na NWZ 14.11.2023) 1 609 560 5,99%

Kalendarium wydarzeń

  • 12.01.2024 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  • 22.03.2024 Raport Jednostkowy i Raport Skonsolidowany za rok 2023
  • 17.05.2024 Raport Rozszerzony za I kwartał 2024 r.
  • 30.08.2024 Raport Rozszerzony za I półrocze 2024 r.
  • 15.11.2024 Raport Rozszerzony za III kwartał 2024 r.

 

 

sanok_ikona_raporty_sprawozdania Raporty i sprawozdania

sanok_ikona_raport_biezacy Raporty bieżące

Pokaż wszystkie raporty

sanok_ikona_pozostale_raporty Pozostałe raporty

wykres_kolowy_kwartal I Roczne

sanok_ikona_raport_biezacy Informacje finansowe

sanok_ikona_lad_korporacyjny

Ład korporacyjny

sanok_ikona_raport_biezacy

Rozporządzenie MAR (Notyfikowanie transakcji)

W związku z wejściem w życie od dnia 3 lipca 2016 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) osoby blisko związane z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. zobowiązane są do powiadamiania Spółki i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Sanok Rubber Company S.A.

Procedura notyfikacji:

Wzór powiadomienia Sanok RC S.A. o dokonanych transakcjach:

Skan podpisanego powiadomienia należy przesyłać pocztą elektroniczną do Sanok Rubber Company S.A. na adres:

oraz wypełnić formularz przygotowany przez Komisję Nadzoru Finansowego pod adresem:

Istotne transakcje

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Spełniając obowiązki wynikające z art. 90h - art. 90l Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) poniżej zamieszczamy informacje o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi.

Istotne transakcje

Strategia podatkowa

Wykonując obowiązek określony w art. 27c ust. 1 w związku z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z  2020 r., poz. 1406 ze zm. „Ustawa o PDOP”), publikujemy "Informację o realizowanej strategii podatkowej Spółki Sanok Rubber Company SA za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022 r.":

 

kontakt_relacje_inwestorskie

Kontakt / Relacje inwestorskie

Wypełnij formularz kontaktowy:

  1. gielda.png [9 KB]
  2. komisja.png [10 KB]
  3. seg.png [6 KB]

pasek UE

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 Sanok Rubber Company S.A.

Polityka Prywatności  ❘  Dane Osobowe
Zgłaszanie nieprawidłowości