Polityka Prywatności

serwisu internetowego 
Sanok Rubber Company S.A.

Polityka prywatności SANOK RUBBER COMPANY SA

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z państwa danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Gromadzimy dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Administrator danych

Administratorem państwa danych osobowych jest Sanok Rubber Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok; tel: +48 13 46 54 444; REGON: 004023400, e-mail: iod@sanokrubber.pl. 


Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Sanok Rubber Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok lub e-mail: iod@sanokrubber.pl.


Rodzaje danych osobowych, które przetwarzamy

-Dane osobowe z formularzy kontaktowych, w zakresie: imię, nazwisko, telefon i e-mail,
-Dane osobowe kandydatów do pracy,
-Dane zbierane przez cookies oraz generowane przez serwis internetowy logi systemowe,
-Dane osobowe z formularzy anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.


Podstawa prawna

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych (art. 6, ust.1, lit. A RODO). Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Sanok Rubber Company S.A oraz uzyskania odpowiedzi na państwa pytanie.


Cel i czas przetwarzania

 • Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie z obszaru relacji inwestorskich i będą przechowywane maksymalnie przez okres 1 roku lub do czasu wycofania zgody,
 • Dane kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Sanok Rubber Company S.A. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat,
 • Dane zbierane przez cookies, będą przetwarzane w celu dopasowania treści strony internetowej i udoskonalenia usług świadczonych za pośrednictwem strony. Przechowywane będą do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług świadczonych poprzez stronę internetową,
 • Dane osobowe podane w formularzu anonimowego zgłaszania nieprawidłowości zbierane są w celu wyjaśnienia zgłoszonej sprawy zamieszczonej przez autora i będą przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy lub do czasu wycofania zgody.

Szczegółowe informacje na temat zakresu, celu, podstawy i czasu przetwarzania danych osobowych przedstawiamy każdorazowo, gdy je pozyskujemy, np. w formularzu online.


Odbiorcy danych osobowych

Dane kandydatów do pracy mogą być udostępnione podmiotom działającym na zlecenie Administratora danych tj. podmiotom świadczącym usługi wsparcia rekrutacyjnego, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Prawa w odniesieniu do przetwarzania danych 

Mają Państwo prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, poprzez kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadają państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Bezpieczeństwo danych 

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.


Pliki Cookies 

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki "cookies" używane są w celu: dostosowania i optymalizacji stron internetowych do potrzeb Użytkowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania strony internetowej. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Możliwa jest taka zmiana ustawień oprogramowania, która pozwoli na automatyczne blokowanie obsługi plików "cookies" lub na bieżące informowanie Użytkownika o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć pliki "cookies" wykorzystując w tym celu funkcje dostępne w przeglądarce internetowej, której używa. Szczegółowych informacji jak tego dokonać należy szukać w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), w sekcji dotyczącej obsługi plików "cookies". Wyłączenie lub ograniczenie wykorzystania plików "cookies", może istotnie wpłynąć na funkcjonalność niektórych obszarów działania strony internetowej.
Typy plików cookies wykorzystywanych przez witrynę www.sanokrubber.pl:

  • Serwisowe - niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści)
   UWAGA: Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać ze strony.
 TYP COOKIE  WYDAWCA  COOKIE WAŻNOŚĆ  
Cookie zewnętrzne youtube.com CONSENT 2 LATA
Cookie zewnętrzne  gstatic.com RC::A TRWAŁY 
Cookie zewnętrzne  gstatic.com RC::A SESYJNY 
Cookie własne sanokrubber.com XSRF-TOKEN 1 DZIEŃ
Cookie własne sanokrubber.com User_session 1 dzień
  • Statystyczne - umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
   UWAGA: Do wykorzystania tych plików cookies, niezbędna jest Twoja zgoda.
 TYP COOKIE  WYDAWCA  COOKIE WAŻNOŚĆ  
Cookie własne sanokrubber.com _ga 2 LATA
Cookie własne sanokrubber.com _ga# 2 LATA
Cookie własne sanokrubber.com _gat 1 DZIEŃ
Cookie własne sanokrubber.com _gid 1 DZIEŃ
  • Marketingowe
 TYP COOKIE  WYDAWCA  COOKIE WAŻNOŚĆ  
Cookie zewnętrzne youtube.com LAST_RESULT_ENTRY_KEY sesyjny
Cookie zewnętrzne youtube.com LogsDatabaseV2:Vdf2d81e4||#LogsRequestsStore trwały
Cookie zewnętrzne youtube.com remote_sid sesyjny
Cookie zewnętrzne youtube.com TESTCOOKIESENABLED 1 DZIEŃ
Cookie zewnętrzne google.com/youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE 180 dni
Cookie zewnętrzne youtube.com YSC sesyjny
Cookie zewnętrzne youtube.com ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY trwały
Cookie zewnętrzne youtube.com YtIdbMeta#databases trwały
Cookie zewnętrzne youtube.com yt-remote-cast-available sesyjny
Cookie zewnętrzne youtube.com yt-remote-cast- -installed sesyjny
Cookie zewnętrzne youtube.com yt-remote-connected-devices trwały
Cookie zewnętrzne youtube.com yt-remote-device-id trwały
Cookie zewnętrzne youtube.com yt-remote-fast-check-period sesyjny
Cookie zewnętrzne youtube.com yt-remote-session-app sesyjny
Cookie zewnętrzne youtube.com yt-remote-session-name sesyjnyCookie zewnętrzne
Pliki cookies wykorzystywane przez Google w celu dostarczania spersonalizowanych reklam w swoich serwisach (np. w wyszukiwarce Google). Mogą być również wykorzystywane do wyświetlania reklam poza stronami Google (plik „IDE” lub „DSID” zapisywany w przeglądarkach pod domeną.doubleclick.net). Pliki cookies umożliwiają powiązanie działania użytkownika na różnych urządzeniach, jeśli wcześniej zalogował się na konto Google na jednym z tych urządzeń. Pozwala na to koordynowanie reklamy wyświetlanej na różnych urządzeniach. Pliki cookies mogą być także umieszczane poprzez zamieszczenie na witrynie osadzonego filmiku z serwisu YouTube.com i rejestrują dane statystyczne dotyczące np. liczby odsłon danego video. Nie przechowują żadnych danych użytkownika o ile użytkownik nie jest zalogowany w serwisie Youtube. W takim przypadku pliki cookies rejestrują np. kliknięcia „Lubię To”.

Cookie własne
Są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Cookies własne służą rozwijaniu witryny poprzez gromadzenie statystyk odwiedzanych podstron, używanych przeglądarek, czasu spędzonego na przeglądaniu witryny.

 1. gielda.png [9 KB]
 2. komisja.png [10 KB]
 3. seg.png [6 KB]

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 Sanok Rubber Company S.A.

Polityka Prywatności  ❘  Dane Osobowe
Zgłaszanie nieprawidłowości