Polityka Prywatności

serwisu internetowego 
Sanok Rubber Company S.A.

Polityka prywatności SANOK RUBBER COMPANY SA

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z państwa danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Gromadzimy dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Administrator danych

Administratorem państwa danych osobowych jest Sanok Rubber Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok; tel: +48 13 46 54 444; REGON: 004023400, e-mail: iod@sanokrubber.pl. 


Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Sanok Rubber Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok lub e-mail: iod@sanokrubber.pl.


Rodzaje danych osobowych, które przetwarzamy

-Dane osobowe z formularzy kontaktowych, w zakresie: imię, nazwisko, telefon i e-mail,
-Dane osobowe kandydatów do pracy,
-Dane zbierane przez cookies oraz generowane przez serwis internetowy logi systemowe.


Podstawa prawna

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych (art. 6, ust.1, lit. A RODO). Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Sanok Rubber Company S.A oraz uzyskania odpowiedzi na państwa pytanie.


Cel i czas przetwarzania

  • Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie z obszaru relacji inwestorskich i będą przechowywane maksymalnie przez okres 1 roku lub do czasu wycofania zgody,
  • Dane kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Sanok Rubber Company S.A. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat,
  • Dane zbierane przez cookies, będą przetwarzane w celu dopasowania treści strony internetowej i udoskonalenia usług świadczonych za pośrednictwem strony. Przechowywane będą do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług świadczonych poprzez stronę internetową.

Szczegółowe informacje na temat zakresu, celu, podstawy i czasu przetwarzania danych osobowych przedstawiamy każdorazowo, gdy je pozyskujemy, np. w formularzu online.


Odbiorcy danych osobowych

Dane kandydatów do pracy mogą być udostępnione podmiotom działającym na zlecenie Administratora danych tj. podmiotom świadczącym usługi wsparcia rekrutacyjnego, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Prawa w odniesieniu do przetwarzania danych 

Mają Państwo prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, poprzez kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadają państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Bezpieczeństwo danych 

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.


Pliki Cookies 

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki "cookies" używane są w celu: dostosowania i optymalizacji stron internetowych do potrzeb Użytkowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania strony internetowej. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Możliwa jest taka zmiana ustawień oprogramowania, która pozwoli na automatyczne blokowanie obsługi plików "cookies" lub na bieżące informowanie Użytkownika o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć pliki "cookies" wykorzystując w tym celu funkcje dostępne w przeglądarce internetowej, której używa. Szczegółowych informacji jak tego dokonać należy szukać w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), w sekcji dotyczącej obsługi plików "cookies". Wyłączenie lub ograniczenie wykorzystania plików "cookies", może istotnie wpłynąć na funkcjonalność niektórych obszarów działania strony internetowej.
Typy plików cookies wykorzystywanych przez witrynę www.sanokrubber.pl:

 TYP COOKIE  WYDAWCA  COOKIE WAŻNOŚĆ  
Cookie zewnętrzne google.com / youtube.com 1P_JAR 1 miesiąc
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  APISID 2 lata 
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  APISID 2 lata 
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  CONSENT 20lat i 1 miesiąc 
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  CONSENT 20 lat i 1 miesiąc 
Cookie zewnętrzne  gstatic.com CONSENT 20 lat 
Cookie zewnętrzne  doubleclick.net  DSID do 10 dni 
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  HSID  2 lata
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  HSID 2 lata 
Cookie zewnętrzne  doubleclick.net  IDE 1 rok 
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com LOGIN_INFO 2 lata 
Cookie zewnętrzne  doubleclick.net NID 1 rok 
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  NID 1 rok 
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  OGPC 2 miesiące 
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  PREF 8 miesięcy 
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  SAPSID  2 lata
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  SAPSID 2 lata
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com SID 2 lata
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  SID 2 lata
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  SIDCC 8 miesięcy
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  SSID 2 lata 
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  SSID 2 lata
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  VISITOR_INFO1_LIVE 8 miesięcy
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com  YSC do końca trwania sesji
Cookie zewnętrzne  www.google.com _ga 2 lata
Cookie zewnętrzne  google.com / youtube.com _ga 2 lata 
Cookie zewnętrzne doubleclick.net IDE 1 rok i 1 miesiąc
Cookie własne sanokrubber.pl   XSRF-TOKEN sesyjne
Cookie własne  sanokrubber.pl   _gat sesyjne 
Cookie własne  sanokrubber.pl  _gid  sesyjne 
Cookie własne  sanokrubber.pl user_session  sesyjne Cookie zewnętrzne
Pliki cookies wykorzystywane przez Google w celu dostarczania spersonalizowanych reklam w swoich serwisach (np. w wyszukiwarce Google). Mogą być również wykorzystywane do wyświetlania reklam poza stronami Google (plik „IDE” lub „DSID” zapisywany w przeglądarkach pod domeną.doubleclick.net). Pliki cookies umożliwiają powiązanie działania użytkownika na różnych urządzeniach, jeśli wcześniej zalogował się na konto Google na jednym z tych urządzeń. Pozwala na to koordynowanie reklamy wyświetlanej na różnych urządzeniach. Pliki cookies mogą być także umieszczane poprzez zamieszczenie na witrynie osadzonego filmiku z serwisu YouTube.com i rejestrują dane statystyczne dotyczące np. liczby odsłon danego video. Nie przechowują żadnych danych użytkownika o ile użytkownik nie jest zalogowany w serwisie Youtube. W takim przypadku pliki cookies rejestrują np. kliknięcia „Lubię To”.

Cookie własne
Są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Cookies własne służą rozwijaniu witryny poprzez gromadzenie statystyk odwiedzanych podstron, używanych przeglądarek, czasu spędzonego na przeglądaniu witryny.

  1. gielda.png [9 KB]
  2. komisja.png [10 KB]
  3. seg.png [6 KB]

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 Sanok Rubber Company S.A.

Polityka Prywatności  ❘  Dane Osobowe
Zgłaszanie nieprawidłowości