DOTACJE UE

Projekty realizowane ze środków publicznych

Obszar roboczy 1.png [237.00 B]

Dotacje UE

UE FUNDS PL.png [7.09 KB] RP PL.png [2.74 KB] NCBR.png [4.28 KB] UE PL.png [4.56 KB]

 

Sanok Rubber Company S.A. realizuje projekt pt.:

„Pasy klinowe na bazie mieszanek EPDM/EPM o podwyższonej wytrzymałości"  - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie alternatywy dla pasów produkowanych na bazie mieszanek chloroprenowych (CP). Nowe pasy klinowe owijane na bazie mieszanki opartej o kauczuk EPDM/EPM wyróżniać się będzie zwiększoną wytrzymałością, zwiększoną odpornością na niską i wysoką temperaturę i docelowo niższym kosztem wytworzenia niż konkurencyjne pasy.

Planowane efekty

Planowanym efektem projektu jest wprowadzenie opracowanego urządzenia na rynek.

Całkowita wartość projektu: 2 293 630,49 zł

Kwota dofinansowania projektu: 1 230 640,02 zł

 


Sanok Rubber Company S.A. realizuje projekt pt.:

„Antywibracyjne wyroby gumowo- metalowe przeznaczone do zawieszeń silników samochodowych z napędem elektrycznym"  - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie nowego antywibracyjnego wyrobu gumowo-metalowego przeznaczonego do zwieszeń (mocowanie) silników samochodów z napędem elektrycznym. Tuleja opracowana w projekcie charakteryzować się będzie niskim przyrostem sztywności dynamicznej w wysokich częstotliwościach drgań, co z kolei pozwoli na redukcję wibracji i w efekcie poprawi komfort jazdy. Efekt zostanie osiągnięty dzięki zastosowaniu nowej mieszanki i odpowiednim zaprojektowaniu nowego wyrobu.

Planowane efekty

Planowanym efektem projektu jest wprowadzenie opracowanego urządzenia na rynek.

Całkowita wartość projektu: 3 066 239,68 zł

Kwota dofinansowania projektu: 1 912 022,84 zł

 


Sanok Rubber Company S.A. realizuje projekt pt.:

„Uszczelnienia karoserii samochodowych z innowacyjną strukturą powierzchni jako alternatywa dla powłok lakierniczych"  - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie nowego rodzaju uszczelnień karoserii samochodowej, w których warstwa wierzchnia nie będzie pokrywana lakierem, a których właściwości fizyczne będą zapewniały funkcjonalność i trwałość tego elementu karoserii na porównywalnym poziomie. Cel będzie osiągnięty na dwa sposoby, poprzez modyfikację powierzchni uszczelki (economy) oraz dzięki wzbogaceniu mieszanki gumowej o specjalne dodatki funkcjonalne, które utworzą warstwę poślizgową w wyniku migracji na powierzchnię wyrobu (premium).

Planowane efekty

Planowanym efektem projektu jest wprowadzenie opracowanego urządzenia na rynek.

Całkowita wartość projektu: 3 169 925,85 zł

Kwota dofinansowania projektu: 2 050 578,12 zł

 

Obszar roboczy 1.png [237.00 B]

  1. gielda.png [9 KB]
  2. komisja.png [10 KB]
  3. seg.png [6 KB]

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 Sanok Rubber Company S.A.

Polityka Prywatności  ❘  Dane Osobowe
Zgłaszanie nieprawidłowości