24.03.2020

Sanok Rubber Company SA na bieżąco analizuje sytuację i podejmuje stosowne środki, w szczególności na bazie zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Światowej Organizacji Zdrowia. Już od początku marca podjęliśmy szereg działań ochronnych, których przykłady zamieszczamy poniżej. Nic nie zastąpi jednak rozsądku każdej osoby indywidualnie, na co liczymy, mając zaufanie do naszych pracowników. Chodzi o utrzymywanie higieny i bezpiecznego odstępu przy bezpośrednich kontaktach, które należy ograniczyć do minimum (także prywatne) oraz stosowanie się do ogólnych zaleceń w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Sytuacja oczywiście bardzo szybko może się zmienić, ale na teraz nie widzimy konieczności zamykania naszego zakładu w Sanoku. Troska o naszych pracowników to również kwestia przejścia przez obecną sytuację kryzysową możliwie suchą stopą, zapewnienie miejsc pracy dla społeczności regionu sanockiego i utrzymanie najlepszych relacji z klientami, którzy polegają na naszych wyrobach w swoich procesach produkcyjnych.

W obecnych warunkach procesy rekrutacyjne zostały wstrzymane. Zakład kontynuuje produkcję, której skala będzie dostosowywana na bieżąco do nowych okoliczności.

Sanok Rubber Company SA przedstawił wszystkim pracownikom zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zagrożenia epidemiologicznego. Są to procedury i działania dotyczące m.in.:

  • obowiązku przestrzeganiu podstawowych zasad higieny (analizy własnego stanu zdrowia, częstego mycia rąk, stosowania zasad ochrony podczas kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust),
  • zachowania bezpiecznego dystansu społecznego (w drodze do pracy, na stanowisku pracy, stołówkach pracowniczych),
  • zapewnienia czystych i higienicznych stanowisk pracy (dostępność dozowników z płynem odkażającym, codzienna dezynfekcja powierzchni dotykowych),
  • zmian organizacyjnych na stanowiskach pracy, zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maseczek ochronnych),
  • ograniczenia do niezbędnego minimum osobistych spotkań biznesowych na rzecz promocji spotkań z wykorzystaniem dostępnych w spółce narzędzi komunikacji zdalnej.

Prowadzona jest akcja informacyjna, monitorowanie oraz komunikowanie pracownikom Sanok Rubber Company SA na bieżąco aktualnej sytuacji.