24.03.2020

Sanok Rubber Company SA na bieżąco analizuje sytuację i podejmuje stosowne środki, w szczególności na bazie zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Światowej Organizacji Zdrowia. Już od początku marca podjęliśmy szereg działań ochronnych, których przykłady zamieszczamy poniżej. Nic nie zastąpi jednak rozsądku każdej osoby indywidualnie, na co liczymy, mając zaufanie do naszych pracowników. Chodzi o utrzymywanie higieny i bezpiecznego odstępu przy bezpośrednich kontaktach, które należy ograniczyć do minimum (także prywatne) oraz stosowanie się do ogólnych zaleceń w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Sytuacja oczywiście bardzo szybko może się zmienić, ale na teraz nie widzimy konieczności zamykania naszego zakładu w Sanoku. Troska o naszych pracowników to również kwestia przejścia przez obecną sytuację kryzysową możliwie suchą stopą, zapewnienie miejsc pracy dla społeczności regionu sanockiego i utrzymanie najlepszych relacji z klientami, którzy polegają na naszych wyrobach w swoich procesach produkcyjnych.

W obecnych warunkach procesy rekrutacyjne zostały wstrzymane. Zakład kontynuuje produkcję, której skala będzie dostosowywana na bieżąco do nowych okoliczności.

Sanok Rubber Company SA przedstawił wszystkim pracownikom zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zagrożenia epidemiologicznego. Są to procedury i działania dotyczące m.in.:

  • możliwości zmian godzin produkcyjnych w celu zmniejszania liczebności grup,
  • zachęcania pracowników do korzystania z własnych samochodów zamiast komunikacji zbiorowej, czego wyrazem jest np. zwiększenie liczby miejsc parkingowych,
  • ustalenia sztywnych przerw śniadaniowych, aby kontrolować liczbę osób i zapewniać możliwość utrzymywania podczas przejścia do pomieszczeń stołówkowych oraz podczas spożywania posiłków bezpiecznej odległości min. 2 m,
  • skierowania do pracy zdalnej maksymalnej możliwej liczby pracowników,
  • możliwie dużego ograniczenia obiegu papierowych dokumentów,
  • zwiększenia procedur ochronnych podczas obrotu dokumentacją i prac załadunkowych, w tym kwestie zachowania higieny i zapewnienie środków ochrony indywidualnej (rękawice),
  • umieszczenia dozowników z płynem odkażającym przy wejściu na bramach dla użytku wszystkich wchodzących,
  • systematycznej dezynfekcji salek konferencyjnych, miejsc spotkań, biur, pomieszczeń sanitarnych, szatni i jadalni przez wyspecjalizowaną firmę,
  • codziennej dezynfekcji powierzchni, maszyn i urządzeń produkcyjnych, włączników światła, klamek, poręczy, drzwi itd.

Prowadzona jest akcja informacyjna, monitorowanie oraz komunikowanie pracownikom Sanok Rubber Company SA na bieżąco aktualnej sytuacji.