28.04.2023

W dniu 27.04.2023 r. spółka Sanok Rubber Company zawarła umowę nabycia 54,26% udziałów w kapitale zakładowym spółki BSP Bracket System Polska z siedzibą w Warszawie, przejmując tym samym kontrolę nad firmą.

BSP Bracket System jest firmą o charakterze produkcyjno-handlowym, działającą w segmencie infrastruktury (non-automotive), zajmującą się kompleksowo zagadnieniami dotyczącymi elewacji wentylowanych oraz techniki zamocowań.

Grupa Sanok Rubber realizuje tym samym swoje cele strategiczne wzmacniając segment budownictwa w kierunku rozwiązań systemowych oraz większej dywersyfikacji produktowej.