18.10.2019

W dniach 23-25 września Sanok Rubber Company SA uczestniczył w Konferencji Naukowej pt."NAPĘDY POJAZDÓW, MODELOWANIE KOMPUTEROWE KONSTRUKCJI  I UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH" jaka odbyła się w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.
Podczas konferencji lider naszego działu konstrukcyjnego Grzegorz Doskowski wygłosił prelekcję pt. "Praktyczne podejście w modelowaniu elementów gumowo-metalowych zawieszeń (AVS) z wykorzystaniem metody elementów skończonych" oraz przedstawiliśmy naszą Spółkę szerokiemu gremium z dużych ośrodków naukowych. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń zarówno z znakomitymi naukowcami jak i firmami o podobnym profilu działalności do Sanok Rubber Company SA.