20.12.2023

W dniu 19 grudnia 2023 Sanok Rubber Company S.A. podpisał umowę nabycia 100% udziałów Grupy Teknikum (Teknikum Yhtiöt Oy).
Teknikum prowadzi działalność w Finlandii (cztery zakłady produkcyjne) i na Węgrzech (jeden zakład produkcyjny). Przychody Grupy Teknikum wynoszą ok. 70 mln EUR, EBITDA ponad 7 mln EUR.
Oferta produktowa Teknikum obejmuje specjalistyczne węże przemysłowe m.in. do systemów oczyszczania stosowanych w przemyśle wydobywczym, mieszanki gumowe, wyroby formowe z gumy, silikonu i tworzyw sztucznych do zastosowań technicznych oraz rozwiązania do ochrony urządzeń przemysłowych przed zużyciem i korozją.

Teknikum_acq.gif [2.73 MB]