Pracuj z nami

oferty_pracy

Praca: LIDER DS. KSIĘGOWOŚCI MATERIAŁOWEJ I ROZRACHUNKÓW

Opis stanowiska

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie zespołem księgowości materiałowej oraz rozrachunków.

Zakres obowiązków:

 • efektywne zarządzanie kilkuosobowym zespołem ds. księgowości materiałowej oraz rozrachunków, 
 • organizacja pracy oraz podział zadań pomiędzy osoby z zespołu, 
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, kontrola stanu kont księgowych, wyjaśnianie niezgodności,
 • nadzór nad rozliczaniem i sporządzaniem JPK-VAT 7 oraz nadzór nad całością zagadnień VAT-owskich,
  (VAT UE, JPK-VAT 7, korekty, wyjaśnienia, rozpoznawanie prawidłowości okresów podatkowych i daty obowiązku podatkowego w zakresie VAT),
 • rozliczanie i księgowanie inwentaryzacji zapasów,
 • nadzór nad rozliczaniem i księgowaniem delegacji, zaliczek, ZFŚS oraz kasy,
 • efektywna współpraca z pozostałymi zespołami w Spółce,
 • przygotowywanie raportów i analiza w zakresie gospodarki materiałowej i rozrachunków na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej,
 • nadzór nad księgowaniem oraz rozliczanie zobowiązań (w tym w szczególności procesu zakupu materiałów i surowców) oraz należności (wyciągi bankowe, WDT/VAT, samo-fakturowanie).

Wymagania

 • wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości,
 • kilkuletnie doświadczenie w pełnej księgowości – najchętniej w firmie produkcyjnej,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • otwartość na nowe zagadnienia i ukierunkowanie na usprawnianie procesów księgowych,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • nastawienie na realizację celów i  sprawną współpracę z innymi działami.

Oferujemy

 • pracę w stabilnej i nowoczesnej firmie,
 • możliwość awansu finansowego powiązanego ze wzrostem kwalifikacji,
 • dobrą atmosferę pracy,
 • ciekawe i zróżnicowane zadania,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • przyjazny system adaptacji i szkoleń wstępnych.

Aplikuj na to stanowisko:

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Sanok Rubber Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
 Sanok Rubber Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok
 e-mail: iod@sanokrubber.pl.
3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Sanok Rubber Company S.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

5. Dane kandydatów do pracy mogą być udostępnione podmiotom działającym na zlecenie Administratora danych tj. podmiotom świadczącym usługi wsparcia rekrutacyjnego, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Sanok Rubber Company S.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Sanok Rubber Company S.A.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

* Zaznaczyć w przypadku wyrażenia zgody.

Wypełnij formularz, dodaj plik CV oraz list motywacyjny.

Kliknij w to miejsce i wybierz swoje CV i/lub list motywacyjny (max 5MB)

Kontakt bezpośredni

T: +48 13 46 54 444

F: +48 13 46 54 455

 1. gielda.png [9 KB]
 2. komisja.png [10 KB]
 3. seg.png [6 KB]

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 Sanok Rubber Company S.A.

Polityka Prywatności  ❘  Dane Osobowe
Zgłaszanie nieprawidłowości