Pracuj z nami

oferty_pracy

Praca: KOORDYNATOR DS. INWESTYCJI I KONTRAKTU

Wymagania

 • obsługa programów projektowych CAD
 • umiejętność projektowania 3D mile widziana
 • wiedza z dziedziny konstrukcyjno-budowlanej
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • dobra organizacja pracy
 • samodzielność
 • uprawnienia wykonawcze będą dodatkowym atutem
 • czynne prawo jazdy kat. B - warunek konieczny

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • stały kontakt z prowadzonymi budowami
 • sporządzanie zestawień materiałowych
 • nadzór nad kontraktami budowlanymi, kontrola techniczna, organizacyjna
 • zarządzanie zespołem, delegowanie zadań i rozliczanie ich wykonania
 • negocjowanie umów z podwykonawcami oraz kontrola przestrzegania ich zapisów wraz z rozliczaniem dostawców towarów i usług
 • nawiązanie i podtrzymanie relacji z Generalnym Wykonawcą i jego przedstawicielami
 • ustalanie detali
 • kontrola terminowości prowadzonych prac
 • w przypadku prowadzenia budowy w innych regionach kraju, cotygodniowe kontrole na budowie oraz dodatkowe wyjazdy w przypadku zaistnienia takiej konieczności

Oferujemy

 • stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • udział w nowatorskich i prestiżowych projektach w Polsce oraz za granicą
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz osobistego
 • możliwość poznawania nowin technologicznych w branży budowlanej

Aplikuj na to stanowisko:

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Sanok Rubber Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
 Sanok Rubber Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok
 e-mail: iod@sanokrubber.pl.
3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Sanok Rubber Company S.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

5. Dane kandydatów do pracy mogą być udostępnione podmiotom działającym na zlecenie Administratora danych tj. podmiotom świadczącym usługi wsparcia rekrutacyjnego, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Sanok Rubber Company S.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Sanok Rubber Company S.A.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

* Zaznaczyć w przypadku wyrażenia zgody.

Wypełnij formularz, dodaj plik CV oraz list motywacyjny.

Kliknij w to miejsce i wybierz swoje CV i/lub list motywacyjny (max 5MB)

 1. gielda.png [9 KB]
 2. komisja.png [10 KB]
 3. seg.png [6 KB]

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 Sanok Rubber Company S.A.

Polityka Prywatności  ❘  Dane Osobowe
Zgłaszanie nieprawidłowości