Pracuj z nami

oferty_pracy

Praca: INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Opis stanowiska

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę procesów księgowych.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia)
 • kilkuletnie doświadczenie w obszarze księgowości
 • praktyczna i merytoryczna znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych
 • umiejętność dekretacji i księgowania dokumentów
 • doświadczenie w realizowaniu płatności, księgowaniu wyciągów bankowych i uzgadnianiu sald kont kontrahentów
 • umiejętność rozliczania i ewidencjonowania kosztów wynagrodzeń
 • doświadczenie w sporządzaniu deklaracji podatkowych
 • umiejętność sporządzania analiz i raportów
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, zwłaszcza Excel
 • dobra organizacja pracy i samodzielność
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
 • możliwość awansu finansowego po pozytywnej ocenie pracy w określonych przedziałach czasowych
 • przyjazny system adaptacji i szkoleń wstępnych
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych
 • atrakcyjny pakiet motywacyjny i szkoleniowy

Aplikuj na to stanowisko:

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Sanok Rubber Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
 Sanok Rubber Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok
 e-mail: iod@sanokrubber.pl.
3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Sanok Rubber Company S.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

5. Dane kandydatów do pracy mogą być udostępnione podmiotom działającym na zlecenie Administratora danych tj. podmiotom świadczącym usługi wsparcia rekrutacyjnego, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Sanok Rubber Company S.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Sanok Rubber Company S.A.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

* Zaznaczyć w przypadku wyrażenia zgody.

Wypełnij formularz, dodaj plik CV oraz list motywacyjny.

Kliknij w to miejsce i wybierz swoje CV i/lub list motywacyjny (max 5MB)

Kontakt bezpośredni

T: +48 13 46 54 444

F: +48 13 46 54 455

 1. gielda.png [9 KB]
 2. komisja.png [10 KB]
 3. seg.png [6 KB]

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 Sanok Rubber Company S.A.

Polityka Prywatności  ❘  Dane Osobowe
Zgłaszanie nieprawidłowości