Pracuj z nami

oferty_pracy

Praca: SPECJALISTA DS. PODATKÓW

Opis stanowiska

Osoba na tym stanowisku będzie zajmowała się obsługą procesów księgowych w zakresie podatków.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane kierunki: podatki, rachunkowość, finanse)
 • doświadczenie w pracy w obszarze podatków (CIT, VAT, OP)
 • dobra znajomość obszaru rachunkowości oraz przepisów podatkowych
 • dobra znajomość Ordynacji Podatkowej (OP), CIT, VAT
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów MSR/MSSF
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, w szczególności Excel)
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, rzetelność i dyspozycyjność
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Obowiązki

 • sporządzanie kalkulacji podatku CIT
 • monitorowanie i analiza przepisów podatkowych pod kątem ich prawidłowego zastosowania w codziennych sytuacjach występujących w działalności gospodarczej
 • inicjowanie i wdrażanie usprawnień procesowych i systemowych w celu zapewnienia zgodności procesów z prawem podatkowym
 • opracowywanie i aktualizacja instrukcji wewnętrznych, procedur oraz regulaminów
 • prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku u źródła (w tym CIT-10, IFT)
 • przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych (w tym CIT-8, VAT-7)
 • współpraca przy przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych
 • prowadzenie rozliczeń faktur zagranicznych dla celów VAT
 • nadzorowanie procesu rozliczania i fakturowania nabywanych oraz świadczonych usług z podmiotami zewnętrznymi (z grupy i z podmiotami trzecimi)

Oferujemy

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego
 • możliwość dofinansowania do studiów
 • atrakcyjny pakiet motywacyjny i szkoleniowy
 • pracę w środowisku międzynarodowym wśród doświadczonych ekspertów branżowych

Aplikuj na to stanowisko:

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Sanok Rubber Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
 Sanok Rubber Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok
 e-mail: iod@sanokrubber.pl.
3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Sanok Rubber Company S.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

5. Dane kandydatów do pracy mogą być udostępnione podmiotom działającym na zlecenie Administratora danych tj. podmiotom świadczącym usługi wsparcia rekrutacyjnego, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Sanok Rubber Company S.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Sanok Rubber Company S.A.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

* Zaznaczyć w przypadku wyrażenia zgody.

Wypełnij formularz, dodaj plik CV oraz list motywacyjny.

Kliknij w to miejsce i wybierz swoje CV i/lub list motywacyjny (max 5MB)

Kontakt bezpośredni

T: +48 13 46 54 444

F: +48 13 46 54 455

 1. gielda.png [9 KB]
 2. komisja.png [10 KB]
 3. seg.png [6 KB]

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 Sanok Rubber Company S.A.

Polityka Prywatności
Zgłaszanie nieprawidłowości