30.07.2020

Zarząd Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 roku  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy